Naše nabídka zahrnuje veškerá vozidla spadající do skupiny B řidičského oprávnění, která jsou schválena pro provoz na komunikacích ČR. Výjimku tvoří vozy se speciální nástavbou, např. chladírenskou